Blue_light_web

Utställning av Leif Holmstrand

INKONST, BERGSGATAN 29, MALMÖ / SWEDEN

20/9: 12.00-18.00
21/9-24/9: 10.00-21.00

Leif Holmstrand arbetar som konstnär, författare och musiker, utan att göra en sträng uppdelning däremellan. Han medverkade i DAGENS VÄLFÄRD, ett internetbaserat samtidskritiskt magasin som övergick i andra former redan innan det etablerats. För det sammanhanget arbetade han fram en serie textbilder och småskaliga videoverk.

Läs hela artikeln
logo utan hem

utanhem.net

KONST. Serietecknaren Sara Granér har tillsammans med Nuanphan Kaewpanukrangsi och Giorgo Koletis skapat utanhem.net.

Läs hela artikeln
The_ACT

The Act

KONST.

[LOGO: The Act – a lawllaby]

juridical lyricisms II

Ida Börjel, poetry
Simeon Atasanov, design & development
Søren Husted Nielsen, design & development
Kristian Carlsson, proofreading
Rafael Pettersson, acting

Läs hela artikeln
song_of_welfare_poster_web

The Song of Social Welfare

KONST. The Song of Social Welfare dvs Sången om Välfärden är en social komposition. Frågan den ställer är: Hur låter välfärden? Välfärdsstaten förändras dagligen och påverkas av den globala kapitalismen och medborgarna är osäkra på hur de ska reagera på dessa förändringar.
Av: Bonnie Fortune, Tricia Rambharose, Alexandra Abalada

Läs hela artikeln
SAAB_vastra_hamnen-web

Välfärdsresan

KONST. Välfärdsresan vill pröva olika former för sociala upplevelser, där den främst har cirkulerat runt diskussion om välfärden.
När vi började arbeta med frågeställningen – ”Vad händer när medborgaren blir konsument” – blev tre centrala aspekter viktiga att bejaka. Nämligen identitet, samtal, och gemenskap.

Läs hela artikeln
Arvid_i_baddrakt_web

Statens kontroll över kroppen

VÅRD. Enligt de flesta är det omodernt att diskutera tvångssterilisering som en realitet i Sverige idag. Ändå har debatten gått het under vintern. Juli Apponen är en av många transexuella som följt den så kallade tvångssteriliserings-debatten, samtidigt som hon väntar på operationen som ska göra henne till kvinna i både juridisk och fysisk mening.

Läs hela artikeln
pengar2

Miljardmarknad i fri spinn

UPPHANDLING. Vård och omsorg är verksamheter som i högsta grad angår dig och mig. Då borde vi också ha en rimlig chans att skapa oss en uppfattning om hur det går till när dessa tjänster upphandlas, hur våra skattepengar används. Det är inte lätt att förstå så invecklade skeenden, men Jonas Svensson gör ett försök, men blir inte mycket klokare. Ska det vara så svårt att förstå något så viktigt?

Läs hela artikeln
gallerhem_web

Städer som berör

UTBLICK. Alvaro Arzu, borgmästare i Guatemala City, har härmat kollegan i colombianska Bogotá och infört trafikpoliser, eller turistpoliser, på gator och torg. I sina illgula västar och kaskar av brittisk imperiemodell skänker de ett visst lugn åt det offentliga rummet. Det behövs.
Maria Dahmén återvände till landet hon besökt ofta de senaste 30 åren. Ljuspunkter finns trots allt i staden som styrs av rädsla.

Läs hela artikeln
Debatt_nu

Verktyg för socialt ansvarstagande – inte hinder

DEBATT. Genom att låta lägsta pris vara rådande kriterium i upphandlingsförfarandet urholkas kvaliteten i de tjänster som upphandlas. Konkurrens och pris kan vara viktiga faktorer, men inte alltid utslagsgivande.
Centrala aktörer i den sociala ekonomin står bakom den här debattartikeln.

Läs hela artikeln
socialekonomi_bok2

Social Ekonomi – vad är det?

ARTIKEL. Och hur uppstod begreppet? Marika Yamoun ringde upp Jan Olsson, som såg till att begreppet introducerades i Sverige i mitten på 1990-talet.

– Social ekonomi har jag faktiskt aldrig hört talas om, säger bibliotekarien på Lunds Universitetsbibliotek, när jag frågar efter böcker i ämnet.

Läs hela artikeln
tomt_rum_web

Vi har byggt välfärdskonst. Välkommen!

KONST. När det gäller stora och komplexa frågor som välfärd, är det viktigt att [...]

Läs hela artikeln
brygga_web

Malmö kan bli fristad för papperslösa

PAPPERSLÖSA. En öppen stad för alla. Det är målet för projektet Malmö – en fristad för papperslösa, som vill göra välfärden tillgänglig och vardagen trygg för samtliga malmöbor. Oavsett om de har uppehållstillstånd eller inte.

Läs hela artikeln
svensk_skitsjukvard_web

Länge leve svensk skitsjukvård

REDAKTIONSARBETE. Att ta allmänheten till hjälp för att vaska fram idéer är populärt, åtminstone i teorin. Ibland kallas det crowdsourcing.

Åsa Ståhl och Kristina Lindström är doktorander vid K3/Malmö högskola. Deras avhandlingsprojekt är en mobil syjunta som bland annat provar nya vägar till kunskap.

Läs hela artikeln