OM DAGENS VÄLFÄRD

Vad händer när en stor del av välfärden sköts utanför det offentliga systemet, bortom myndigheter som kan granskas? Har dagens privata företag och icke-vinstdrivande organisationer rätt förutsättningar för jobbet?

Den sociala sektorn bedriver ett mycket viktigt arbete, men behöver rätt förutsättningar och kritisk granskning för att utvecklas. Vi måste också föra en diskussion om hur konkurrensutsättningen påverkar vårt samhälle.
Tanken var att konkurrens om samhällets viktiga uppdrag skulle leda till en rad olika typer av aktörer. Idag står det klart att värdebaserade organisationer har svårt att hävda sig gentemot stora privata företag.

Dagens Välfärd är en nätbaserad tidning, en digital plattform som utvecklar och nagelfar den sociala ekonomin. Tidningen tar upp nya idéer inom den sociala sektorn och presenterar över­blickar och inblickar. Välfärdsfrågorna står i centrum.

Dagens Välfärd ska inspirera genom att berätta om spännande sociala innovationer, utveckla den sociala sektorn.

Vi är politiskt och religiöst obundna. Alla inblandade arbetar så länge ideellt.

 

Dagens Välfärd utvecklas med hjälp av Medea/Malmö högskola. Framför allt har vi att tacka: Erling Björgvinsson och Richard Topgaard. Tack också till Mediaverkstaden i Malmö för allt stöd.