Sociala ambassadörer

15 mars 2012

Social Ekonomi Skåne har startat en utbildning av ambassadörer för den idéburna sektorn, för att möta en ökad efterfrågan på samarbete och multikompetens. 20 personer från 17 medlemsorganisationer kommer få ett övergripande kunnande om den idéburna sektorn, om varandras organisationer och om dess betydelse i samhället.

Christoph Lukkerz på social ekonomi Skåne menar att det är nödvändigt att man vidgar sin kompetens att omfatta mer än en specialkunskap

– En representant för en handikapporganisation kan jättemycket om handikappfrågor, men kommer också att ha ett övergripande perspektiv om den ideella sektorn. Ambassadörerna kommer att kunna arbeta både inåt mot den egna organisationen och det egna nätverket samt utåt mot övriga delar av samhället. Delta i paneldebatter, referensgrupper, jobba mot högskolor och privata sektorn, säger Lukkerz

Deltagarna i projektet väljs ut av medlemsorganisationerna. Lukkerz och hans kollega Maria Leiner gör inga anspråk på att styra det valet. Det är 20 individer med mycket varierad kompetens och mycket skilda nätverk som kommer att jobba tillsammans under våren. Projektet är helt egenfinansierat

Mer information

 
Lämna gärna en kommentar