SAAB_vastra_hamnen-web

Välfärdsresan

16 mars 2012

KONST. Välfärdsresan vill pröva olika former för sociala upplevelser, där den främst har cirkulerat runt diskussion om välfärden.

När vi började arbeta med frågeställningen – ”Vad händer när medborgaren blir konsument” – blev tre centrala aspekter viktiga att bejaka. Nämligen identitet, samtal, och gemenskap.
Vi förstod att över allt pågår det diskussioner om välfärden; på fester, när man tittar på TV, och när man har intima och förtroliga samtal. Vi misstänker att det finns ökande bekymmer i samhället eftersom individen måste ta ett större ansvar. Ta fler beslut, de rätta besluten. Vi vill ta reda på människors tankar om mötet mellan individen och välfärdssystemet – vilket har varit den samlande punkten för samtalen.

Idén om bilen som ett socialt rum kom från Khaled Ramadan. Hans ursprungliga tanke var att ha en skrotbil utanför galleriet som skulle användas som en studio. Men, varför inte en mobil studio där vi kunde arrangera och spela in samtal om den svenska välfärden, och inte minst om välfärden i Malmö.

Omsider och kollektivt föddes idén om en Välfärdsresa av Camilla Ryd, Bilgenur Östürk och Khaled Ramadan. Vi fick tag på en gammal SAAB från 1982, en metafor för ett bleknande välfärdsystem.
Vi bjöd in medborgare att åka med oss på olika turer för att diskutera deras erfarenhet av välfärden.

Inspelningarna handlar om politiskt engagemang, nya perspektiv och att finnas till hands när andra medborgare behöver dig i en tid av individualism.

Välfärdsresan är en mobil plattform som erbjuder nya sociala sammanhang och erfarenheter eller ett nytt sätt att forma en social produkt där människor blev inbjudna att dela deras tankar om identitet och gemenskap.

Här finner du Välfärdsresan.

 

TEXT: Jennie Järvå